•   අප අද මේ දෙවැනි කොටසින් බලමු, සඳ මතුපිටට මෙන්ම වෙනත් ඕනම ග්‍රහලෝකයකට, ග්‍රහ වස්තුවකට මිනිස් වර්ගයාගේ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ වැඩසටහනේ උන්නතිය වෙනුවෙන්, මිනිසා විසින් ...
  • මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව යනු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, අතීත සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව සහ වත්මන් රුසියාව යන රටවල අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන් හැරුණු කොට ලෝකයේ තිබෙන සංවර්ධිතම සහ සංකීර්ණම ...